قالب وردپرس

وصول مطالبات بانکی از اشخاص حقیق و حقوقی

ه دنبال افزایش رقم مطالبات معوق بانکی به رقم نگران کننده ۴۰ هزار میلیارد تومان، دولت آئین نامه جدید وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول ریالی و ارزی کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی را تصویب کرد.

به گزارش مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک بانک جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها – مصوب ۱۳۸۶- آئین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی) را تصویب کرده است.

در این میان، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در گفتگویی با مهر از تشکیل تیمهای ویژه در سراسر کشور برای وصول مطالبات بانکی خبر داده است.

محمود رضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی نیز تاکید کرده است: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.

در همین حال، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانکها را یکی از مهمترین برنامه های این ستاد اعلام کرده است. برهمین اساس، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروهی را نیز مسئول پیگیری معوقات در بانکها و کاهش نسبت آن به تسهیلات اعطایی کرده است

رئیس قوه قضائیه نیز در مهرماه امسال در جلسه مسئولان عالی قضایی یکی از مهمترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضائی از طریق دادستانی کل کشور به مسئله معوقه های بانکها عنوان کرده است.

جزئیات آیین نامه وصول مطالبات معوق بانکی

جزئیات آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی) به شریح ذیل است:

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب- موسسه اعتباری: تمامی بانکهای دولتی و غیر دولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

پ- مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی ( متصدی در زمان سر رسید تسهیلات) و شرکت های زنجیره ای

ث- شرکتهای زنجیره ای: شرکتهایی ( غیر از سهامی عام) که حداقل یک عضو هیئت مدیره آن به طور همزمان عضو هیئت مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکتهایی که ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به یک نفر ( حقیقی یا حقوقی) و یا ذینفعان واحد آن ( به موجب تعاریف یاد شده در بخشنامه های صادر شده توسط بانک مرکزی) باشد.

ت- مشتریان خوش حساب : مشتریانی که در هیچ یک از موسسات اعتباری بدهی و تعهدات غیر جاری ( اعم از ارزی و یا ریالی) نداشته باشند.

ج- دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ –

چ- مطالبات: اعم از مطالبات ریالی ( شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت و بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین ) و مطالبات ارزی ( شامل تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، ارز تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند ( ح) و تمامی تسهیلاتی که دریافت کننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز می باشد.

ح- ارز تنخواه صادراتی: تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۸ – توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصرا برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی وخدماتی خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادر کنندگان قرار گرفته است.

بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۸۶ موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجددا به صادر کنندگان تسهیلات پرداخت نماید.

خ- مطالبات جاری: مطالباتی که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد.

د- مطالبات غیر جاری: شامل مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول ( موضوع بند های ذ- ر- ز- این ماده )

ذ- مطالبات سر رسید گذشته: مطالباتی که از تاریخ سر رسید بدهی و یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است.

ر- مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.

ز- مطالبات مشکوک الوصول: مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.

ز- مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات موسسه اعتباری که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل فوت یا وررشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخهت شده تلقی شده است.

س- امهال : مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه

ش- تقسیط: قسط بندی بدهی بدهکارانی که مطالبات آنها در طبقات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول قرار دارد.

اصلاح برنامه نرم افزاری

ماده ۲- موسسه اعتباری موظف است طبق این آیین نامه برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول ، سوخت شده و غیره به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود.

ارائه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارائه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملا به صورت الکترونیکی انجام شود.